All for Joomla All for Webmasters
Kütahya & Bölgenin
  • Güvenilir
  • Tecrübeli
  • Deneyimli
Firması Olan Atlı Grup Her Zaman Hizmetinizde...

Çevre Danışmanlığı

ÇEVRE DANIŞMANLIĞI NEDİR ?

Denetime tabi kurum, kuruluş ve işletmeler, faaliyetlerinin mevzuata uygunluğunu, alınan tedbirlerin etkili olarak uygulanıp uygulanmadığını değerlendirmek, tesis içi yıllık iç tetkik programları düzenlemek üzere çevre görevlisi/görevlileri istihdam etmek ya da çevre danışmanlık firmalarından çevre yönetim hizmeti almak zorundadırlar.

Sürekli olarak güncellenen yönetmeliklerle işletmelerin çevreyi kirletici faaliyetlerinin önüne geçmek için çok ciddi önlemler ve yaptırımlar uygulanmaktadır. Çevre Danışmanlık Hizmeti, çevre kirliliğinin önlenmesi açısından önemli olduğu kadar, işletmeleri büyük maddi yaptırımlardan ve cezai işlemlerden koruması nedeniyle de maliyet etkin bir uygulamadır.

Çevre yönetimi ile çevre izin ve lisans işlemleri başvuru yeterliliği almış olan Kütahya Atlıgrup Mühendislik ve Danışmanlık Hizmetleri, konusunda uzman ve yetkin çevre mühendislerinden oluşan kadrosu ile işletmelerin çevre mevzuatına yönelik sorumluluklarını belirleyerek; bu doğrultuda, Türkiye’nin her noktasında çevre danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

ÇEVRE DANIŞMANLIĞINI YAPTIĞIMIZ FİRMALARIN;

Genel çevre danışmanlığı,
Geçici faaliyet belgesinin temin edilmesi,
Çevre izninin temin edilmesi,
Genel atık yönetimi,
Çevre fizibilite raporları,
Kapsam dışı görüş yazılarının alınması,
Çevre mevzuatları kapsamında uygunsuzlukların tespiti ve raporlanması,
İl Müdürlüğü uygunluk yazılarının alınması,
Çevre lisanslarının alınması,
Yıllık iç tetkiklerin yapılması ve raporlanması,
Tesislerin çalışmasının Çevre Kanunu ve bu kanuna dayanılarak yürürlüğe giren yönetmeliklere uygunluğunun kontrolü,
Çevre mevzuatları kapsamında tesis çalışanlarına bilgilendirici eğitim verilmesi,
Teknik uygunluk raporu hazırlanması; Atık yağ, bitkisel yağ, ömrünü tamamlamış lastik (ÖTL), ömrünü tamamlamış araç (ÖTA), geçici depolama, ÖTA işleme, poliklorlu bifenil (PCB) arındırma, firmanın yıllık iç tetkiklerinin yapılması ve raporlanması Kütahya Atlıgrup Mühendislik ve Danışmanlık Hizmetleri tarafından yapılacaktır.

ÇEVRE DANIŞMANLIK SÜRECİ NASIL GERÇEKLEŞİR?

Çevre Kanunu ve bu kanuna dayanılarak yürürlüğe giren mevzuatlarda belirtilen hususlar ile ilgili olarak mevcut durumun tespiti, Kütahya Atlıgrup Mühendislik ve Danışmanlık Hizmetleri olarak tespit edilen hususların bir rapor halinde işletme sorumlusuna iletmekle,
Uygunsuzluk tespit edildiğinde işletme yönetimine uygunsuzluğun giderilmesi için yazılı öneride bulunmak, uygunsuzlukların giderilip giderilmediğinin takibini yapmak ve işletmeye çözüm önerilerinde bulunmakla,
İlgili mevzuat kapsamında gerekli ölçüm ve analizler için Bakanlığa ya da Bakanlıkça yetkilendirilmiş laboratuar hizmeti bulunan özel veya kamu kurum ve kuruluşlardan alınan teklifleri değerlendirmek ve işletme sorumlusuna iletmekle,
Kütahya Atlıgrup Mühendislik ve Danışmanlık Hizmetleri olarak işletmenin yılda 1 (bir) defadan az olmamak üzere ilgili mevzuat hükümleri de dikkate alınarak iç tetkikini gerçekleştirmekle,
İşletmenin çevre kanunu ve bu kanuna dayanarak yürürlüğe giren mevzuatlar kapsamında çevre yönetim sistemini oluşturmakla,
İşletme adına çevresel konularında alınması gereken izin, lisans ve belgeleri temin etmek ve/veya yenileme çalışmalarını yürütmekle,
İşletme adına İl Çevre Müdürlüğü ve Bakanlık ile gerektiğinde çevresel konular hakkında yazışmalar ve görüşmeler yapmakla,
Bakanlıkça ve İl Çevre Müdürlüğünce istenecek bilgi ve belgeleri zamanında ve eksiksiz olarak iletmek, ihtiyaç duyulan bilgi ve verileri öngörülen formatta ve zamanında Bakanlığa bildirmekle,
Kütahya Atlıgrup Mühendislik ve Danışmanlık Hizmetleri işletme çalışmaları esnasında ticari sır niteliğindeki bilgileri saklı tutmakla,
İşletme çalışanlarına çevresel konularda bilgilendirici eğitim çalışmaları yapmakla,
İşletme çevre yönetimi faaliyetlerini koordine etmekle yükümlüdür.

ATLI GRUP Sürekil Kendisini
  • Yenileyen
  • Geliştiren
Bir Firmadır. İhtiyaçlarınızı Tek Noktadan Çözebilirsiniz...