All for Joomla All for Webmasters
Kütahya & Bölgenin
  • Güvenilir
  • Tecrübeli
  • Deneyimli
Firması Olan Atlı Grup Her Zaman Hizmetinizde...

Çevre İzin Ve Lisans

ÇEVRE İZNİ NEDİR?

Çevre Kanunu uyarınca alınması gereken; emisyon, deşarj, gürültü kontrol, derin deniz deşarjı ve tehlikeli madde deşarjı konularını içeren izin demektir. Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin Ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliğine göre çevre izni – çevre izin ve lisansları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ’nın görev ve sorumluluğunda bulunan tüm izin ve lisanslar için başvuruların yapılması ve değerlendirilmesi aşamalarını içeren online bir uygulamadır. Daha önce ayrı ayrı alınan emisyon, gürültü, atıksu deşarj ve atık lisansları başta olmak üzere tüm çevre izin ve lisansları tek bir çevre izni olarak ‘Çevre İzni /Çevre İzni ve Lisansı’ başlığı altında toplanmıştır.

ÇEVRE İZİN BELGESİ

Çevre izin belgesi: İşletmeler için, hava, su ve toprak gibi alıcı ortamları korumak amacıyla ilgili mevzuat uyarınca verilecek belgedir.

ÇEVRE İZNİ – ÇEVRE İZİN VE LİSANS BELGESİ BAŞVURUSU:

Çevre izin veya lisansı almak isteyen firmalar, Kütahya Atlıgrup Mühendislik ve Danışmanlık Hizmetlerinin yönetmelikte tespit ettiği belgeleri geçici faaliyet belgesi başvurusu aşamasında yetkili merciiye iletir.

Geçici Faaliyet Belgesi 1 yıl geçerli olup başvurudan sonra 30 gün içerisinde değerlendirilmesinin yapılması gerekmektedir.

Geçici Faaliyet Belgesi alındıktan sonra 1 yıl içinde Çevre İzni alınabilmesi için yine faaliyete özgü olan ve yönetmeliğin Ek-3C’ de yer alan konularda (Çevre İzni ve Çevre İzin ve Lisansları ile ilgili belgeler) ölçüm, raporlama ve teknik bilgilerin (emisyon raporu, akustik rapor, teknik uygunluk raporu, deneme yakma planı, izleme raporu vs.) yine elektronik ortamda ilgili birime iletilmesi gerekmektedir.

Geçici Faaliyet Belgesinin alınmasından itibaren en geç 6 ay içerisinde bilgi, belge ve raporunu (başvuru konusu gürültü ise akustik rapor gibi) izin veya lisansının başvuru sürecini tamamlamak üzere Kütahya Atlıgrup Mühendislik ve Danışmanlık Hizmetleri tarafından çevre ve şehircilik il müdürlüğüne sunulur. Başvuru tarihinden 80 gün içerisinde yetkili mercii tarafından incelenir. Başvuru dosyasında bilgi, belge ve rapor eksikliği olmaması sonucu başvurunun uygun bulunması durumunda Çevre İzin veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi kuruluşa verilir.
Çevre İzin veya Lisansı için başvuruda bulunulmaz yada eksikliler giderilmezse Geçici Faaliyet Belgesi iptal edilir. 6 ay süre ile tekrar başvuru yapılamaz ve idari yaptırımla cezalandırılır. Ayrıntılı bilgi için Kütahya Atlıgrup Mühendislik ve Danışmanlık Hizmetlerine hemen ulaşarak uzman personelimizin size ayrıntılı bilgi vermesini isteyebilirsiniz.

ÇEVRE İZİNLERİ

Emisyon İzni
Gürültü İzni
Deşarj İzni
Tehlikeli Atık İzni

ATLI GRUP Sürekil Kendisini
  • Yenileyen
  • Geliştiren
Bir Firmadır. İhtiyaçlarınızı Tek Noktadan Çözebilirsiniz...