All for Joomla All for Webmasters
Kütahya & Bölgenin
  • Güvenilir
  • Tecrübeli
  • Deneyimli
Firması Olan Atlı Grup Her Zaman Hizmetinizde...

Çevresel Etki Ve Değerlendirme

ÇED NEDİR?

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), belirli bir proje veya gelişmenin, çevre üzerindeki önemli etkilerinin belirlendiği bir süreçtir. Bu süreç, kendi başına bir karar verme süreci değildir; karar verme süreci ile birlikte gelişen ve onu destekleyen bir süreçtir. Yeni proje ve gelişmelerin çevreye olabilecek sürekli veya geçici potansiyel etkilerinin sosyal sonuçlarını ve alternatif çözümlerini de içine alacak şekilde analizi ve değerlendirilmesidir.
ÇED’ in amacı; ekonomik ve sosyal gelişmeye engel olmaksızın, çevre değerlerini ekonomik politikalar karşısında korumak, planlanan bir faaliyetin yol açabileceği bütün olumsuz çevresel etkilerin önceden tespit edilip, gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamaktır.

ÇED’ in temel görevi, projelerle ve gelişmelerle ilgili karar vericilerin daha bütünsel, yani karara etkiyecek birden fazla faktörü göz önüne alır bir şekilde daha sağlıklı karar vermelerini sağlamak için, onlara projelerden kaynaklanabilecek çevresel etkileri net bir şekilde göstermektir.

ÇED, projelerle ilgili bütün ilgili tarafların bir araya geldiği ve görüş, kaygı ve önerilerini ortaya koyabildikleri demokratik ve şeffaf bir süreçtir. İlgili taraflar bu süreç içerisinde ortaya koydukları teknik bilgi ve görüşlerle projenin en optimal şekilde gelişimine katkı sağlarlar.

PROJE TANITIM DOSYALARININ HAZIRLANMASI

ÇED Yönetmeliği EK-2 Listesi kapsamında yer alan faaliyet sahibinin hazırlatması gereken bir teknik rapordur. Firmanın tüm bu iş ve işlemleri ÇED Gerekli Değildir Belgesini almak için yapması gerekmektedir. Kütahya Atlıgrup Mühendislik ve Danışmanlık Hizmetleri teknik personeli tarafından yönetmelik gereğince ilgili işletme yerinde ziyaret edilerek proje tanıtım dosyası müşteri ile birlikte hazırlanmakta olup; tüm bu işlemler gerekli çalışmaların en kısa sürede tamamlanması ile son bulmaktadır.

ÇED GEREKLİ DEĞİLDİR BELGELERİNİN ALINMASI

Faaliyet sahibinin bağlı bulunduğu İl Çevre ve şehircilik Müdürlüğü’ne verilerek ÇED Süreci başlatılır. İl Çevre ve şehircilik Müdürlüğü tarafından süreci başlatılan dosya teknik personel tarafından incelenir ve yerine yapılan teknik gezi ile süreç firmanın ÇED Gerekli Değildir Belgesi alması neticesinde sonlanır. Tüm bu iş ve işlemler esnasında Kütahya Atlıgrup Mühendislik ve Danışmanlık Hizmetleri teknik personeli ile müşterisinin ÇED Gerekli Değildir belgesini alması sorunsuz olarak neticelendirilir.

ÇED OLUMLU BELGESİNİN ALINMASI

Hazırlanan ÇED Raporu Bakanlığa sunulur, Nihai ÇED Raporu ile diğer belgelerin Bakanlığa sunulmasını takiben, inceleme Değerlendirme Komisyonu’nun Rapor hakkındaki kararını esas alarak, Bakanlık “ÇED Olumlu Kararı” ya da “ÇED Olumsuz Karan” verir. 5 iş günü askıda ilan edilir ve 5 yıl içerisinde yatırıma başlanmalıdır. Tüm bu iş ve işlemler Kütahya Atlıgrup Mühendislik ve Danışmanlık Hizmetleri teknik personeli tarafından işverenle birlikte gerçekleştirilmektedir.

ATLI GRUP Sürekil Kendisini
  • Yenileyen
  • Geliştiren
Bir Firmadır. İhtiyaçlarınızı Tek Noktadan Çözebilirsiniz...