All for Joomla All for Webmasters
Kütahya & Bölgenin
  • Güvenilir
  • Tecrübeli
  • Deneyimli
Firması Olan Atlı Grup Her Zaman Hizmetinizde...

ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi

ISO 9001 : 2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ NEDİR?

ISO 9001: 2008 sektörden bağımsız olarak her tür kuruluşu kapsamı içine alan, üretim ve hizmette tutarlı bir çizgiye sahip olabilmek için gerekli yöntemlerin tanımlandığı bir yönetim modelidir. Firmanın organizasyon yapısından müşterilerinin memnuniyet seviyesine, toplanan verilerin analiz edilmesinden süreçlerin etkin yönetimine, iç denetimlerden ürün tasarımına, satın almadan satışa kadar pek çok noktada kalite yönetim sistem koşullarını belirler.

ISO 9001:2008 belgesi ürün/hizmetin kendisine değil, onu üreten sistemin tamamına yöneliktir. Bir benzetiş ile ISO 9001 denetimi, yemeğin lezzetli olmasının değil, mutfağın lezzetli ve temiz yemek yapmak için uygun olmasının denetlenmesi demektir.

ISO 9001: 2008 TARİHSEL GELİŞİMİ

Kalite standartları bir çok farklı şekilde yorumlanarak çok eski tarihlerden beri var olmakla beraber, gerçek anlamda ilk ortaya çıkışları, II. Dünya Savaşı’na rastlar. Amerikan ordusu, II. Dünya Savaşı sırasında, ordu için yaptığı malzeme satın alımlarında, belli kalite düzeyini tutturabilmek ve satın alınan malzemelere bir standart getirebilmek amacı ile standartlar konusundaki çalışmaları başlatmıştır. Sonunda ortaya, Amerikan Askeri Standartları (US Military Standarts) çıkmış, bu standartlarla birlikte istatistiksel kalite kontrol sistemi de gelişmiştir.

1970’li yıllarda, kalitesi yüksek Japon ürünlerinin Amerikan pazarına girmesi ve tüketicilerin, daha kaliteli olduğuna karar verdikleri bu ürünlere yönelmesi, ABD endüstri devleri arasında ve devlette büyük bir telaşa neden olmuş, Japonların “Daha Kaliteliyi Daha Ucuza Alın” yaklaşımlarının sonucu, gerçekten de belli başlı büyük Amerikan şirketleri zor günler yaşamışlardır.

Amerika Birleşik Devletleri’nde özellikle otomotiv sektöründe düşülen sıkıntı, bu sektör şirketlerini toplam kalite yönetimi felsefesini uygulamaya itmiş, bu felsefenin temeli olan “Müşteri Kraldır” ilkesini, şirket çapında büyük değişiklikler yapmayı göze alarak uygulamaya geçmişlerdir. Bazı büyük otomotiv şirketleri, Deming, Juran ve diğer kalite liderlerinin prensipleri üzerine kurulu olan Sürekli Kalite İyileştirme (Continuous Quality Improvement) yöntemini benimseyince, ABD’de değişim rüzgarlarının estiği hissedilmeye başlamıştır.

“Kaliteli Girdi = Kaliteli Çıktı” ilkesi uyarınca, büyük şirketler, kendilerine hammadde ve yarı mamul malzeme sağlayan daha küçük şirketleri kalite konusunda zorlamaya başlamışlar; ana müşterilerini kaybetme riski yaşayan bu şirketler de kendi taşeronlarını zorlayarak, kalite sistemini, yuvarlandıkça büyüyen bir kartopu gibi, en küçük imalatçılara kadar yaymışlardır.

Amerika Birleşik Devletleri’nde bu gelişmeler yaşanırken, Avrupa Topluluğunun temelini atan 12 Avrupa ülkesi de, aralarındaki mal alışverişini arttırabilmek için topluluğun ortak standartlarını oluşturma çalışmalarına başlamışlar, böylece temelde prensipler aynı olan, ancak farklı biçimlerde uygulanan kalite ve denetim standartları ortaya çıkmıştır. Bu standart bs 5750 oldu. 1987’de, International Organization for Standardization (ISO bs 5750 uluslararası bir standart olarak) benimsenmesi için İngiliz hükümeti ikna oldu. ISO 9000 Uluslararası Standart seçildi. Bu standartlarla ISO 9000 ailesi, 1987’de ortaya çıktı. Bugün ISO 9001: 2008 en son belirlenen standartları oluşturur.

ISO 9001:2008 MADDELERİNİN YAPISI

1. Kapsam
2. Bilgi Referansları
3. Terimler ve Tanımlar.
4. Kalite Yönetim Sistemi .
5. Yönetim Sorumluluğu.
6. Kaynak Yönetimi.
7. Ürün Gerçekleştirme.
8. Ölçme, Analiz ve İyileşme.

KALİTE YÖNETİM PRENSİPLERİ

1. Müşteri Odaklılık
Kuruluşlar, müşterilerine bağımlıdır bu yüzden müşterilerinin mevcut ve gelecekteki ihtiyaçlarını anlamalı, müşteri şartlarına uymalı ve müşteri beklentilerinin üzerine çıkmak için çaba harcamalıdır.

2. Liderlik :
Liderler organize ederler, yön ve amaç birliğini belirlerler. Lider firma içerisinde öyle bir ortam kurmalı ve devam ettirmelidir ki insanlar kuruluşun hedeflerinin başarılmasında tam olarak katılabilmelidirler.

3. Çalışanların Katılımı :
Her seviyedeki insanlar kuruluşun birer değeridir ve tam olarak katılımları ile kabiliyetleri kuruluşun çıkarları için kullanılabilir.

4. Proses Yaklaşımı :
Faaliyetler ve ilişkili kaynaklar bir proses olarak yönetildikleri zaman başarılı sonuçlar çok daha etkin olarak gerçekleştirilebilir.

P Planla .. Hedefleri & Prosesleri Belirle
U Uygula.. Prosesleri Uygula
K Kontrol Et.. İzle & Ölç
İ İyileştir.. Sürekli İyileşme Sağla

5. Yönetime Sistem Yaklaşımı
Birbirleri ile ilişkili proseslerin Sistem olarak belirlenmesi, anlaşılması ve yönetilmesi kuruluşları etkinliklerini sağlar ve hedeflerin gerçekleştirilmesinde verimlilik getirir.

6. Sürekli İyileştirme
Kuruluşun bütün performansının sürekli iyileştirilmesi kurumun kalıcı bir hedefi olmalıdır. İyileşme ; ürünün özellik ve karakteristiklerinin artırılması ve/veya bunları üretmek ve dağıtmak için kullanılan proseslerin etkinliğinin ve verimliliğinin artırılması demektir.

7. Karar Vermede Gerçekçi Yaklaşım
Etkili kararlar veri ve bilginin analizine dayanır.

8. Karşılıklı Çıkara Dayalı Tedarikçi İlişkileri
Bir kuruluş ve tedarikçisi birbirine bağımlıdır ve bir değer oluşturma konusunda kabiliyetleri artırmak için karşılıklı çıkarları vardır.

ISO 9001 NEDEN GEREKLİDİR?

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi’ni uygulayan şirketlerin yöneticileri ile yapılan görüşmeler, ISO 9001’in yönetici-çalışan ilişkilerini geliştirdiğini, kalite bilincini arttırdığını, verimlilik ve üretkenliği arttırdığını ortaya koymaktadır. ISO 9001; iç tetkik, yönetimin gözden geçirmesi ve düzeltici/önleyici faaliyet şartları ile bir sürekli iyileştirme mekanizması sağlar.

ISO 9001’in uygulanması, bir kuruluşta tahminlerin ötesinde yarar sağlayabilir. Özellikle ISO 9001’e hazırlık sürecinin değerlendirilmesi ve ISO 9001 şartlarının ötesine geçilmesi halinde standart, kuruluşu rekabetçi kılacak değişimin katalizörü olabilir. Geçmişte mükemmel olarak değerlendirilen, yarın yetersiz kalabilir. Hareketsiz kalmak gerçekte gerilemektir; bu anlamda, “ISO 9001, duvardaki bir belgeden fazlasıdır.”

ISO 9001’in uygulanması, kuruluşun uluslararası standartlara uygun bir Kalite Yönetim Sistemi’ne sahip olduğunun, diğer bir ifade ile uluslararası normlarla çalıştığının bir göstergesidir. Ayrıca ISO 9001, kuruluşun kaliteye verdiği önemi simgeler ve müşteri memnuniyetine olumlu yönde katkı sağlar.

ISO 9001:2008’İN YARARLARI

Çalışanların kalite bilincinde artış sağlanması,
İşletmenin piyasa itibarında artış sağlanması (prestij),
Pazarlama faaliyetlerinde rakiplerden farklılık sağlanması,
İşletmenin uluslararası geçerliliğe sahip bir kalite belgesi edinmesinin getirdiği ticari avantajlardan yararlanabilme (ihracat için kalitenin belge ile ispatlanabilmesi),
Müşteri memnuniyetinde ve müşteri sadakatinde artış sağlanması,
Hata oranlarında, firelerde, yeniden işlemelerde azalma sağlanması,
Girdi, üretim ve son kontrollerin etkin olarak yapılmasının sağlanması,
Tedarikçilerin seçiminde, değerlendirilmesinde ve takibinde kolaylık sağlanması,
İşletme içi yetki ve sorumlulukların tespitinde ve dağıtılmasında kolaylık sağlanması,
İşletme faaliyetlerinin standartlaştırılmasını sağlayacak dokümantasyonun (altyapının) oluşturulması,
Geçmişe yönelik kayıtların düzenli bir şekilde tutulmasını sağlayacak altyapının oluşturulması,
Veriler ve istatistiksel ölçümler doğrultusunda durum analizlerinin yapılabilmesi ve geleceğe yönelik kararlarda bu analiz sonuçlarının kullanılabilmesi,
Kurumsallaşma yolunda önemli bir adım atılmış olması.

ISO 9001 BELGESİ NASIL ALINIR?

ISO 9001 belgesi için başvuru yapmadan önce organizasyon içi süreçlerin ISO 9001 standartlarıyla uyumlu hale getirilmesi gerekmektedir.
Bu aşamada, şirketin mevcut süreçleri Kütahya Atlıgrup Danışmanlık Ve Mühendislik Hizmetleri tarafından gözden geçirilerek ISO gerekliliklerine göre tekrar düzenlenir. Organizasyon içi süreçler ISO standartlarıyla uyumlu hale getirildikten sonra bunların kontrol edilmesi ve Kalite Yönetim Sistemi prosedürlerinin kayda geçirilmesi gerekir.
Kütahya Atlıgrup Danışmanlık kalite yönetim sisteminizi geliştirilip gerekli dokümantasyonun sağlanmasının ardından çalışanların bu süreçlere uyması beklenir ve süreçlerin düzgün şekilde yürütüldüğünden emin olur.
Daha sonra Kütahya Atlıgrup Danışmanlık Ve Mühendislik Hizmetleri tarafından organizasyonun uyguladığı kalite yönetim sisteminin gözden geçirilmesi için başvuruda bulunulur.
Organizasyonunuz için ISO 9001 belgesi almayı planlıyorsanız, telefonla veya web sitemiz üzerinden mutlaka Atlıgrup Danışmanlık Ve Mühendislik Hizmetlerinden ayrıntılı bilgi isteyin.
Alanında uzman danışmanlarımız şirketiniz için gerekli prosedürlerin uygulanması ve dokümantasyonun hazırlanması işlemlerini baştan sona yöneterek ISO 9001 belgenizi sorunsuz bir şekilde temin etmenize yardımcı olacaktır.

ISO 9001:2008 DANIŞMANLIK SÜRECİ AŞAMALARI

Firma ziyareti ile bir değerlendirme yapılması ve teklif hazırlanması
Atlıgrup Danışmanlık ve Mühendislik Hizmetleri tarafından ilgili standarda ait bilgiler verilmesi ve yönetim temsilcisi ile kalite sorumlusunun belirlenmesi
Organizasyon şemasının yeniden yapılandırılması, görev yetki ve sorumluluklarının belirlenerek
Atlıgrup Danışmanlık Ve Mühendislik Hizmetleri tarafından spesifik Organizasyon El Kitabının hazırlanması
Kalite politikası ve kalite hedeflerinin belirlenmesi
Planlamanın yapılması, temin programı hazırlanması ve Kalite eğitimlerinin gerçekleştirilmesi
Dokümantasyonun hazırlanması, incelenmesi ve yürürlüğe konulması
İlgili birimlere bağlı oldukları Atlıgrup Danışmanlık Ve Mühendislik Hizmetleri tarafından dokümantasyon eğitimi verilmesi
Müşteri memnuniyeti ve personel memnuniyeti ölçme parametrelerinin belirlenmesi, ölçümlerin gerçekleştirilerek istatistiksel olarak değerlendirilmesi
Atlıgrup Danışmanlık Ve Mühendislik Hizmetleri tarafından sürekli iyileştirme planlarının yapılması
Kütahya Atlıgrup Danışmanlık Ve Mühendislik Hizmetleri iç tetkikçi eğitimi verilmesi ve iç tetkik planlarının yapılması, gerçekleştirilen iç tetkik sonuçlarının değerlendirilmesi
Kütahya Atlıgrup Danışmanlık Ve Mühendislik Hizmetleri tarafından gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetlerin yapılması
Yönetimin gözden geçirme toplantılarının yapılması
Uzmanlarımız tarafından kalite el kitabının hazırlanması
Belgelendirme kuruluşuna müracaat

ISO 9001 KALİTE BELGESİ NE KADAR SÜREDE ALINIR?

ISO 9001 standardı tüm sektörlere uygulanabilir. Bir ürüne özgü bir standart değil, bir sistem standardı olduğu için ISO 9001 Standardının alınması

Firmanın iç dinamiklerine,
Yasal gereklere,
Müşteri isteklerine ve zorlamalarına,
Standart gereklerinin tam anlaşılmasına,
Özgün eğitimlerin tamamlanıp tüm sistemde yaygınlaştırılmasına,
Yetkin personel ve ekip yapısına,
Etkin proje yönetimine ve proje liderine,
Hazırlanan dokümantasyonun etkinliğine,
Üst Yönetimin yakın ilgisine
bağlı olarak değişmektedir.

Kütahya Atlıgrup Danışmanlık ve Mühendislik Hizmetleri ISO 9001 standardı şartlarına uygun olarak bir Kalite Yönetim Sistemi kurar (KYS) ve bağımsız akredite bir sertifikasyon (belgelendirme) kuruluşu tarafından kurulan Kalite Yönetim Sistemi denetlenir. Denetimden başarılı ile geçilirse firmanın Kalite Yönetim Sistemi belgelendirilir. Belgelendirme süresi 3 yıldır ve sertifikasyon (belgelendirme) kuruluşu tarafından her yıl ara denetimler ile firma denetlenir.

ATLI GRUP Sürekil Kendisini
  • Yenileyen
  • Geliştiren
Bir Firmadır. İhtiyaçlarınızı Tek Noktadan Çözebilirsiniz...