All for Joomla All for Webmasters
Kütahya & Bölgenin
  • Güvenilir
  • Tecrübeli
  • Deneyimli
Firması Olan Atlı Grup Her Zaman Hizmetinizde...

İşyeri Denetiminde Bakanlık Tarafından İstenenler

1. Kapasite Raporu
2. SGK Aylık Bildirgesi
3. Vekaletname (imza sirküleri)
4. İşyeri Vaziyet Planı
5. Personel Özlük Dosyaları
6. Çalışanların Sağlık Raporları
7. Asıl İşveren İle Alt İşveren Arasında Düzenlenen Taşeronluk Sözleşmeleri
8. Yemekhane Hizmetleri İşinde Çalışanların Portör Muayeneleri
9. Gürültülü İşlerde Çalışanların Kulak Odyogramları
10. Gürültü Ölçüm Raporları
11. Tozlu İşlerde Çalışanların Göğüs Filmleri
12. Ortam Analiz (gaz. Buhar vb.) Raporları
13. Kan Tahlilleri
14. Ex-proof Ekipmanları Belgeleri
15. Metal İşlerinde Çalışanların Tetanos Aşılarının Yaptırıldığına Dair Belgeler
16. İçme Suyunun İçilebilirliğine Dair Tahlil Raporu
17. Sağlık Güvenlik Birimi Yıllık Çalışma Planı
18. Sağlık Güvenlik Birimi Yıllık Değerlendirme Raporu
19. İş Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi Sözleşmeleri
20. Sağlık Güvenlik Birimi Onaylı Tavsiye Defteri
21. İş Sağlığı Ve Güvenliği Kurulu Defteri Veya Tutanakları Ve Kurul İç Yönetmeliği
22. İş Yerinde Bir Yıl İçersinde Meydana Gelen İş Kazası Sayısı Ve Ve Sonuçları İle İlgili İş
Gün Kaybı
23. İş Yerinde Yapılmış En Son İş Sağlığı Ve Güvenliğine İlişkin Tutanak
24. İş Yerinin Sahip Olduğu İşletme Belgesi Ve İşyeri Açma Ruhsatı
25. Yıllık Eğitim Planı
26. İlk Yardım Elemanı, Hemşiresi, Eğitim Almış Elemanların Eğitim Belgeleri
27. Çalışanların Mesleki Eğitimlerine Ait Dokümanlar
28. Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimi Aldıklarına Dair Sertifika Ve Belgeler
29. Aydınlatma Sistemi Dahil Elektrik Tesisatı Kontrol Belgesi
30. Elektrikle Çalışan Makinelerin Topraklama Kontrol Belgesi
31. Havalandırma Tertibat Kontrol Belgesi
32. Paratonerin Kontrol Belgesi Ve İmalat Yeterlilik Belgesi
33. Kazanların (Sıcak Su Kazanı, Buhar Kazanı) Kontrol Belgesi
34. Kazancıların Ateşçi Belgesi
35. Kazanların Tse İmalat Yeterlilik Belgesi
36. Kompresör Ve Hava Tanklarının Kontrol Belgesi
37. Basınçlı Gaz Tüplerinin Hidrolik Basınç Deneyi, Ağırlık Deneyi, Hacim Deneyi Kontrol
Belgeleri
38. Lpg Ve Lng Tanklarının Tse İmalat Yeterlilik Belgesi
39. Tank Ve Boru Donanımlarının Basınç Test Kontrol Belgeleri
40. Yer Altı Tankının Katodik Korumasının Yapıldığına Dair Belge
41. Diğer Sınai Gazların Tank Veya Tüplerinin Periyodik Kontrol Belgeleri
42. Kaldırma Araçlarının (Vinç, Caraskal, Asansör, Lift, Forklift, Mobil Kaldırma Araçları,
Forkliftler Vb.) Kontrol Belgesi
43. İş Makinelerini Kullananların Operatör Belgesi
44. Motopompların Kontrol Belgesi
45. Yangın Alarm Ve Tahliye Denemeleri
46. Yangın Söndürme Cihazlarının Kontrol Belgeleri
47. Kişisel Koruyucu Donanımların Verildiğine Dair Zimmet Belgeleri
48. Kişisel Koruyucu Donanımların CE Belgeleri
49. Kimyasal Maddelerin MSDS leri
50. Boruların İşaretlenmesi Ve Basınç Testleri
51. Acil Eylem Planı
52. Risk Analizi
53. Patlamadan Korunma Dokumanı
54. Emniyet Valflerinin Basınç Test Belgeleri
55. Gaz Detektörlerinin Kalibrasyon Belgeleri
56. Makinelerin Talimatnameleri
57. Çalışanların Temsilcisinin Atanması
58. Metal İşinde Çalışanların Tetanos Aşılarının Yapıldığına Dair Belgeler

ATLI GRUP Sürekil Kendisini
  • Yenileyen
  • Geliştiren
Bir Firmadır. İhtiyaçlarınızı Tek Noktadan Çözebilirsiniz...