All for Joomla All for Webmasters
Kütahya & Bölgenin
  • Güvenilir
  • Tecrübeli
  • Deneyimli
Firması Olan Atlı Grup Her Zaman Hizmetinizde...

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklemesi Programı (KKYDP)

PROGRAMININ AMACI

Doğal kaynakların korunmasını dikkate alarak, kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarımsal sanayi entegrasyonunun sağlanması, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, gıda güvenliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması, basınçlı sulama sistemlerinin yaygınlaştırılması, yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin artırılması ve kırsal toplumda belirli bir kapasitenin oluşturulmasıdır.

PROJE KONULARI

Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik; (bitkisel, hayvansal ve su ürünlerinin birincil işlenmesine, sadece sert kabuklu meyveler hariç) konuları kapsamaktadır.

EKONOMİK YATIRIMLAR

a) Yeni yatırım tesisleri
b) Mevcut faal olan veya olmayan tesislerin kapasite artırımı ve teknolojilerinin yenilenmesi
c) Kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması
d) Alternatif enerji kaynakları kullanan seralar desteklenir

KİMLER BAŞVURUDA BULUNABİLİR

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklemesi Programına, 81 ilde tarımsal ürünlerin işlenmesi alanında faaliyet gösteren; Gerçek kişiler (Bireyler), Tüzel kişiler, (Şirketler, tarımsal amaçlı kooperatifler, birlikler ile bunların üst örgütleri, sulama kooperatifleri ve köylere hizmet götürme birlikleri) Tarım İl Müdürlüklerine tek konuda başvurabilirler.

PROJE HAZIRLAMADA HİZMETLERİMİZ;

Kütahya Atlıgrup Mühendislik ve Danışmanlık Hizmetleri olarak iş fikri sahibine gerekli olan bilgiler verilir.
Proje Planlama; Kütahya Atlıgrup Mühendislik ve Danışmanlık Hizmetleri tarafından başvuru sahibinin ihtiyaçları tespit edilir ve en doğru ve sürdürülebilir bir proje planlanır.
Makine ekipmanların planlanması: Proje ile yapılacak yatırıma uygun olarak alınacak makine ekipmanların planlaması yapılır ve markalar ile piyasa araştırmaları yapılır. Makinelerin teknik özellikleri belirlenir ve Kütahya Atlıgrup Mühendislik ve Danışmanlık Hizmetleri tarafından teknik şartnameler oluşturulur.
Teklif alma prosedürleri; Proje ile alınacak mal ve hizmetler için gerekli şartnameler oluşturulur ve belirlenen potansiyel tedarikçilere teklif gönderilir. Uygun tekliflerin alınarak, açılış oturumu yapılır ve satın almanın yapılacağı tedarikçiler belirlenir.
Proje bütçesini oluşturma; Alınacak mal ve hizmetlerin bütçelerinin kesinleşmesi ile proje bütçesi oluşur.
İş Planının hazırlanması; Proje için ilgili sektörler, hammaddeler, ürün piyasaları araştırılır ve buna göre Kütahya Atlıgrup Mühendislik ve Danışmanlık Hizmetleri tarafından detaylı bir iş planı hazırlanır.
Diğer ek belgelerin hazırlanması; istenenilen her bileşen için gerekli tüm belgeler Kütahya Atlıgrup Mühendislik ve Danışmanlık Hizmetleri tarafından hazırlanacaktır.

ATLI GRUP Sürekil Kendisini
  • Yenileyen
  • Geliştiren
Bir Firmadır. İhtiyaçlarınızı Tek Noktadan Çözebilirsiniz...