All for Joomla All for Webmasters
Kütahya & Bölgenin
  • Güvenilir
  • Tecrübeli
  • Deneyimli
Firması Olan Atlı Grup Her Zaman Hizmetinizde...

OHSAS 18001:2007 İş Sağlığı Ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi

OHSAS 18001:2007 İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ NEDİR?

OHSAS 18001 (Occupational Health Safety and Assessment Series) İş Sağlığı ve İş Güvenliği(İSİG) bir kalite yönetim sistemidir. Çalışma ortamları, yapılan işlemlerden ve kullanılan, üretilen maddelerden kaynaklanan, kişisel sağlık ve güvenlik riskleri oluşturan çeşitli ortam ve risk faktörleri ile doludur. Bu yönetim sistemi, firma içinde zararla sonuçlanabilecek olası tehlikelerin önceden tespitini ve gerekli önlemlerin alınmasını, iş kazası ve meslek hastalıklarının yüksek maliyetleri en aza indirilebilmesini hedeflemektedir. İş yerlerinde daha sağlıklı ve güvenli şekilde çalışılması yönetimin temel sorumluluğudur.

OHSAS 18001:2007’İN TARİHSEL GELİŞİMİ

Kılavuz niteliği taşıyan ilk sağlık ve güvenlik standardı olan “BS 8800 Mesleki Sağlık ve Güvenlik Yönetim Sistem Rehberi” 1996’da İngiliz Standartlar Enstitüsü (BSI) tarafından yayınlanmıştır. Kılavuz niteliği taşıyan bu ilk standart kurumların belgelendirilmesine yönelik bir temel teşkil etmemekteydi.
Sonraları başka belgelendirme kuruluşları da bu konuda standartlar yayınlamışlardır. Ancak yayınlanan bu standartlar BS 8800’u temel almalarına rağmen birbirlerinden içerik ve uygulama bakımından farklılıklar göstermekteydi. Bunun üzerine BSI öncülüğünde uluslararası kabul edilebilecek bir sağlık ve güvenlik standardı hazırlanmasına yönelik bir komisyon toplanması kararlaştırılmış ve bu komisyonun çalışmaları sonucunda 1999 yılında OHSAS 18001 standardı oluşturulmuştur

ISO 18001:2007 FAYDALARI NELERDİR?

İş Sağlığı ve Güvenliği risklerini belirlemiş ve bu riskleri gerekli önlemlerle asgari seviyeye indirilmiş olur.
İlgili mevzuat, yasa ve kanunların gerekliliklerini yerine getirilir.
İş Sağlığı ve Güvenliği’ne yönelik hedefler belirlemiş ve bu hedeflere ulaşmak için yönetim programları geliştirmiş olur.
Gerekli eğitimleri uygun kişilere sağlanılır.
Acil durumlara (kazalar, vb) yönelik gerekli hazırlıkları yapılır.
İzleme sonuçlarına bağlı olarak gerektiğinde iyileştirme faaliyetlerini başlatılır.
OHSAS 18001 DANIŞMANLIK SÜRECİ AŞAMALARI

Kütahya Atlıgrup Mühendislik ve Danışmanlık Hizmetleri firma ziyareti ile bir değerlendirme yapılması ve teklif hazırlanması
Kütahya Atlıgrup Mühendislik ve Danışmanlık Hizmetleri tarafından İlgili standarda ait bilgiler verilmesi ve yönetim temsilcisi belirlenmesi
Organizasyon şemasının yeniden yapılandırılması, görev yetki ve sorumluluklarının belirlenerek Organizasyon El Kitabının hazırlanması
İş sağlığı ve iş güvenliği politikası ve hedeflerinin belirlenmesi
Planlamanın yapılması, temin programı hazırlanması ve eğitimlerinin gerçekleştirilmesi
Kütahya Atlıgrup Mühendislik ve Danışmanlık Hizmetleri tarafından dokümantasyonun hazırlanması, incelenmesi ve yürürlüğe konulması
Kütahya Atlıgrup Mühendislik ve Danışmanlık Hizmetleri tarafından ilgili birimlere bağlı oldukları dokümantasyon eğitimi verilmesi
Müşteri memnuniyeti ve personel memnuniyeti ölçme parametrelerinin belirlenmesi, ölçümlerin gerçekleştirilerek istatistiksel olarak değerlendirilmesi
Sürekli iyileştirme planlarının yapılması
Kütahya Atlıgrup Mühendislik ve Danışmanlık Hizmetleri tarafından iç tetkikçi eğitimi verilmesi ve iç tetkik planlarının yapılması, gerçekleştirilen iç tetkik sonuçlarının değerlendirilmesi
Gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetlerin yapılması
Yönetimin gözden geçirme toplantılarının yapılması
Kütahya Atlıgrup Mühendislik ve Danışmanlık Hizmetleri tarafından spesifik el kitabının hazırlanması
Belgelendirme kuruluşuna müracaat
OHSAS 18001 BELGESİ NE KADAR SÜREDE ALINIR?

ISO 18001 standardı tüm sektörlere uygulanabilir. Bir ürüne özgü bir standart değil. bir sistem standardı olduğu için ISO 18001 Standardının alınması

Firmanın iç dinamiklerine,
Yasal gereklere,
Standart gereklerinin tam anlaşılmasına,
Özgün eğitimlerin tamamlanıp tüm sistemde yaygınlaştırılmasına,
Yetkin personel ve ekip yapısına,
Etkin proje yönetimine ve proje liderine,
Hazırlanan dokümantasyonun etkinliğine,
Üst Yönetimin Yakın ilgisine
bağlı olarak değişmektedir.

Kütahya Atlıgrup Mühendislik ve Danışmanlık Hizmetleri OHSAS 18001 standardı şartlarına uygun olarak bir İşçi sağlığı ve iş güvenliği (İSG) yönetim sistemi kurar ve bağımsız ve akredite bir sertifikasyon (belgelendirme) kuruluşu tarafından kurulan İSG yönetim sistemi denetlenir. Denetimden başarılı ile geçilirse firmanın İSG yönetim sistemi belgelendirilir. Belgelendirme süresi 3 yıldır ve sertifikasyon (belgelendirme) kuruluşu tarafından her yıl ara denetimler ile firma denetlenir.

ATLI GRUP Sürekil Kendisini
  • Yenileyen
  • Geliştiren
Bir Firmadır. İhtiyaçlarınızı Tek Noktadan Çözebilirsiniz...