All for Joomla All for Webmasters
Kütahya & Bölgenin
  • Güvenilir
  • Tecrübeli
  • Deneyimli
Firması Olan Atlı Grup Her Zaman Hizmetinizde...

Risk Analiz Hizmetleri

Risk Analiz Hizmetleri

TEHLİKE; Çalışma çevresinin fiziki kusurları ve insanların hatalı davranışları gibi, çalışma ortam ve şartlarında var olan, ya da dışarıdan gelebilecek kapsamı belirlenmemiş, maruz kimselere, işyerine ve çevreye zarar ya da hasar verme potansiyelidir.
RİSK; Tehlikelerden kaynaklanan bir olayın, meydana gelme ihtimali ile zarar verme derecesinin bir bileşkesidir.

RİSK MATRİSİ

RİSK TABLOSU DEĞERLENDİRMESİ

RİSK DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARININ FAYDALARI

Proaktif önlemlerle tehlike ve risklerini önceden görerek önleyebilme,
İstenmeyen durumların önlenmesi ile iş kazalarını ve iş günü kayıplarını azaltarak verimliliği, üretim ve yaşam kalitesini artırma,
Sorumlulukların ve görevlerin belirlenmesi ile yükün paylaşımı ve azaltılması,
Güvenli teknoloji seçimi ile güvenli çalışma ortamı temini,
Devlet, işveren ve çalışanlar için ekonomik kalkınma,
Uluslararası saygınlık ve geçerlilik,
Denetim Kolaylığı,
Risk kültüründe pozitif gelişme,
Kayıpların azaltılması,
Sürekli gelişme,
Düzenli veri akışı,
Çalışma branşına katkı,
RİSK DEĞERLENDİRMESİ

Sistematik metotlarla çalışma ortamı, şartları ya da çevrede var olan Tehlikeleri belirlemek, riskleri ortaya çıkarmak ve riskleri kontrol etmek için uygun nitel ve/veya nicel yöntemler kullanılarak yapılan çalışmaların bütünüdür.

ENDÜSTRİYEL TESİSLERDE KARŞILAŞILABİLECEK RİSK SEMBOLLERİ

İŞYERLERİNDE RİSK PUANLARININ HESAPLANARAK SİSTEMİN KONTROL EDİLMESİ

Tespit edilen risk – Tedbirler = Kabul edilebilir risk

ATLI GRUP Sürekil Kendisini
  • Yenileyen
  • Geliştiren
Bir Firmadır. İhtiyaçlarınızı Tek Noktadan Çözebilirsiniz...