All for Joomla All for Webmasters
Kütahya & Bölgenin
  • Güvenilir
  • Tecrübeli
  • Deneyimli
Firması Olan Atlı Grup Her Zaman Hizmetinizde...

Sanayi Sicil Belgesi

SANAYİ BELGESİNİN SANAYİ İŞLETMELERİNE SAĞLADIĞI FAYDALAR

İhraç kaydıyla mal teslimlerinde kdv tecil-terkin işleminden faydalanırlar.(kdv ödemezler.)
Elektrik faturalarını sanayi abonesi tarifnamesinden öderler. Bunun sanayi sicil belgesinden bir suret tedaş’a süresi içinde verilmelidir.
Kamu ihale kanununda yer alan yerli isteklilerin belirlenmesinde avantajlıdırlar.
Kamu kurum ve kuruluşlarının sağladığı desteklerden yararlanırlar.

BELGE SAHİBİ İŞLETMELERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

a) Belge ilk müracaatında verilen bilgilerde değişiklik olması durumunda ve sanayi işletmesinin sürekli veya geçici olarak kapatılması veya tekrar faaliyete geçmesi durumunda, bir ay içerisinde Sanayi Bakanlığına bağlı Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğüne bilgi verilmesi zorunludur.
b) İşletmeler her yıl bir önceki yıla ait bilgileri içeren yıllık işletme cetvelini Nisan ayı sonuna kadar Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüklerine vermek zorundadırlar.
c) Sanayi işletmeleri tarafından yanlış bilgi verilmemelidir.
Yukarıda belirtilmiş maddelere uymayanlar hakkında idari para cezası uygulanır.

6948 SAYILI SANAYİ SİCİL KANUNU”NDAN KAYNAKLANAN YASAL YÜKÜMLÜLÜKLERİNİZİ BİLİYOR MUSUNUZ?

“kanunun 1 inci maddesi tanımı yapılan sektörlerde devamlı ve seri halde faaliyet gösteren sanayi işletmelerinin yasal yükümlülükleri”

1- kanunun 2 nci maddesi gereği;

sanayi işletmesi, faaliyete geçtiği andan itibaren 2 (iki) ay içerisinde il bilim, sanayi ve teknoloji müdürlüklerine başvurularak “sanayi sicil belgesi” alması,
sanayi sicil belgesinin “veriliş tarihinden itibaren 2 (iki) yılda bir vize yaptırılması”,

2- kanunun 4 üncü maddesi gereği;

unvan değişikliği
üretim konusu değişikliği
iş kolu değişikliği
kapasite raporundaki değişiklikler
adres değişikliği,
kapatılma (üretime son verme)

gibi durumlarda 1 (bir) ay içerisinde il bilim, sanayi ve teknoloji müdürlüklerine başvurulması,
3- kanunun 5 inci maddesi gereği;
Bir önceki yıla ait bilgileri içeren “yıllık işletme cetvelinin” her yıl ilk dört ay içerisinde (nisan ayı sonuna kadar) verilmesi gerekmektedir.

4- kanunun 11 inci maddesi gereği;
Sanayi işletmeleri tarafından yanlış bilgi verilmemelidir. Gerçeğe aykırı bilgi verilmesi durumunda idari para cezası uygulanır.

ATLI GRUP Sürekil Kendisini
  • Yenileyen
  • Geliştiren
Bir Firmadır. İhtiyaçlarınızı Tek Noktadan Çözebilirsiniz...