All for Joomla All for Webmasters
Kütahya & Bölgenin
  • Güvenilir
  • Tecrübeli
  • Deneyimli
Firması Olan Atlı Grup Her Zaman Hizmetinizde...

Tarım Ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK)

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU

Kuruluş amacı; AB ve uluslar arası kuruluşlardan sağlanan kaynakların ülkemizde kırsal kalkınma programlarının uygulanmasına yönelik faaliyetlerde kullanılmasını sağlamaktır. Bu kanun ile tarım sektörümüzün gelişmişlik düzeyinin ve tarımsal nüfusumuzun refah seviyesinin yükseltilmesi ve Türkiye’nin Avrupa Birliğine uyumunun sağlanması hedeflenmektedir. Bu amaç ile kurulmakta olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esaslar da bu kanun ile düzenlenmiştir.

PROJE SUNUMUNDAKİ HİZMETLERİMİZ;

Kütahya Atlıgrup Mühendislik ve Danışmanlık Hizmetleri olarak iş fikri sahibine gerekli olan bilgiler verilir.
Proje ön başvurusu yapılır.
IPARD hibe programında TKDK tarafından başvuru sahiplerinden istenilen özelliklerden en önemlisi mali uygulama kapasitesidir, bu yüzden Kütahya Atlıgrup Mühendislik ve Danışmanlık Hizmetleri mali uygulama kapasitesi bulunmayan başvuru sahiplerine proje hazırlama hizmeti vermemektedir. Bu konuda gerekli değerlendirme anlaşmalı banka tarafından yapılmaktadır ve bankanın kredi niyet mektubu vermeyeceği projelere tarafımızca hizmet verilmemektedir.
Proje Planlama; Banka onayı sonrasında Kütahya Atlıgrup Mühendislik ve Danışmanlık Hizmetleri tarafından başvuru sahibinin ihtiyaçları tespit edilir ve en doğru ve sürdürülebilir bir proje planlanır. Bu esnada projenin yeri, şekli ve makine ekipman seçimleri yapılır.
Makine ekipmanların planlanması: Proje ile yapılacak yatırıma uygun olarak alınacak makine ekipmanların planlaması yapılır ve markalar ile piyasa araştırmaları yapılır. Makinelerin teknik özellikleri belirlenir ve Kütahya Atlıgrup Mühendislik ve Danışmanlık Hizmetleri tarafından teknik şartnameler oluşturulur.
Teklif alma prosedürleri; Proje ile alınacak mal ve hizmetler için gerekli şartnameler oluşturulur ve belirlenen potansiyel tedarikçilere teklif gönderilir. Uygun tekliflerin alınarak, açılış oturumu yapılır ve satın almanın yapılacağı tedarikçiler belirlenir.
Proje bütçesini oluşturma; Alınacak mal ve hizmetlerin bütçelerinin kesinleşmesi ile proje bütçesi oluşur.
İş Planının hazırlanması; Proje için ilgili sektörler, hammaddeler, ürün piyasaları araştırılır ve buna göre Kütahya Atlıgrup Mühendislik ve Danışmanlık Hizmetleri tarafından detaylı bir iş planı hazırlanır.
Diğer ek belgelerin hazırlanması; TKDK tarafından istenen, her bileşen için gerekli tüm belgeler Kütahya Atlıgrup Mühendislik ve Danışmanlık Hizmetleri tarafından hazırlanacaktır.
Projenin Sunulması; TKDK il koordinatörlüklerine projelerin sunulması esnasında başvuru sahibine refakat edilecek ve olası aksaklıkların giderilmesi için Kütahya Atlıgrup Mühendislik ve Danışmanlık Hizmetleri yanınızda olacaktır.

ATLI GRUP Sürekil Kendisini
  • Yenileyen
  • Geliştiren
Bir Firmadır. İhtiyaçlarınızı Tek Noktadan Çözebilirsiniz...