All for Joomla All for Webmasters
Kütahya & Bölgenin
  • Güvenilir
  • Tecrübeli
  • Deneyimli
Firması Olan Atlı Grup Her Zaman Hizmetinizde...

TSE-Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi

TSE Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi; Türk standardı bulunan konularda, İmalata Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanmış firmaların söz konusu ürünlerinin ilgili Türk standardına uygunluğunu belirten ve akdedilen sözleşme ile TSE Markası kullanma hakkı verilen firma adına düzenlenen ve üzerinde TSE Markası kullanılacak ürünlerin ticari Markası, cinsi, sınıfı, tipi ve türünü belirten, geçerlilik süresi bir yıl olan belgedir.

TSE BELGESİNİN YARARLARI NELERDİR?

Maliyette düşüş- ticarette artış,
Pazara ulaşmada kolaylık,
Pazarda hız,
Tüketici nezdinde güven,
Güvenli ürünün garantisi,
Kamu ve özel sektör ihalelerinde avantaj

TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGELENDİRMESİ NASIL YAPILIR?

Kütahya Atlıgrup Mühendislik ve Danışmanlık Hizmetleri tarafından belgelendirilecek ürünler incelenir, ürünler gruplandırılır.
Kütahya Atlıgrup Mühendislik ve Danışmanlık Hizmetleri tarafından İlgili standartları tespit eder. Tedarik edilen standartlar incelenir.
Ürünler standarda uygunluk açısından gözden geçirilir. Gerekli ürün iyileştirmeleri Kütahya Atlıgrup Mühendislik ve Danışmanlık Hizmetleri tarafından yapılır.
Üretim yapılan altyapı uygunluğu gözden geçirilir. İhtiyaç duyulan iyileştirmeler yapılır.
Üretim tesisinde fabrika imalat kontrol sistemi (FÜKS) Kütahya Atlıgrup Mühendislik ve Danışmanlık Hizmetleri tarafından kurulur.
TSE’ye başvurular yapılır.
Denetim hazırlıkları tamamlanır.
İmalata yeterlilik denetimleri gerçekleştirilir.
Ürün numuneleri teste gönderilir.
Üretim tesisi incelemesi ve ürün testlerini takiben TSE Belgesi süreci tamamlanmış olur.
Kütahya Atlıgrup Mühendislik ve Danışmanlık Hizmetleri başvuru aşamasından belgelendirme süreci sonuna kadar sizinle birlikte süreci yönetmektedir.

TÜRK STANDARTLARINA UYGUNLUK BELGESİNİN DEVAMLILIĞI NASIL SAĞLANIR?

Ara kontrol amacıyla TSE tarafından belirlenen aralıklarla üretim yeri incelemesi yapılarak gerekli görülürse üretim yerinden ve/veya piyasadan numune alınarak gerekli görülen muayene ve deneyler yapılır. Bu işlemlerin sonucunda belgelendirme şartlarından sapma yoksa belgenin geçerliliği devam eder.

ATLI GRUP Sürekil Kendisini
  • Yenileyen
  • Geliştiren
Bir Firmadır. İhtiyaçlarınızı Tek Noktadan Çözebilirsiniz...