All for Joomla All for Webmasters
Kütahya & Bölgenin
  • Güvenilir
  • Tecrübeli
  • Deneyimli
Firması Olan Atlı Grup Her Zaman Hizmetinizde...

TSEK Kriterlerine Uygunluk Belgesi

Kritere Uygunluk Belgesi; Türk Standardı bulunmayan konularda, firmaların söz konusu ürünlerinin ülkemizin şartları ve ilgili uluslararası veya diğer ülkelerin standartları esas alınarak Türk Standartları Enstitüsü tarafından kabul edilen teknik özelliklere uygunluğunu belirten ve akdedilen sözleşme ile TSEK Markası kullanma hakkı veren, firma adına düzenlenen ve üzerlerinde TSEK Markası kullanılacak malların ticari markası, cinsi, sınıfı, tipi ve türünü belirten, geçerlilik süresi bir yıl olan belgedir.

TSEK kalite uygunluk markasıdır. TSEK markası,üzerine veya ambalajına konulduğu malların veya hizmetin henüz Türk Standardı olmadığından ilgili milletlerarası veya diğer ülkelerin standartlarına veya Enstitü tarafından kabul edilen teknik özelliklere uygun olduğunu ve mamulle veya hizmetle ilgili bir problem ortaya çıktığında Türk Standartları Enstitüsü’nün garantisi altında olduğunu ifade eder

TSEK BELGESİNİN YARARLARI NELERDİR?

Maliyette düşüş- ticarette artış
Pazara ulaşmada kolaylık
Pazarda hız
Tüketici nezdinde güven
Güvenli ürünün garantisi
Kamu ve özel sektör ihalelerinde avantaj

TSEK BELGELENDİRMESİ HANGİ ÜRÜNLERDE YAPILIR?

Türk Standartlarının kapsamında olmayan tüm ürünlerde İlgili belgelendirme kriteri hazırlanarak TSEK belgelendirmesi yapılabilir.

TSEK BELGELENDİRMESİ NASIL YAPILIR?

Kütahya Atlıgrup Mühendislik ve Danışmanlık Hizmetleri, belirlenen çalışma planı çerçevesinde projeyi yürütecek çalışma ekibi oluşturularak gerekli standart ve kaynakların temin edilmesi sağlanır.
Belgelendirilecek ürünler incelenir, ürünler gruplandırılır.
İlgili kriter ve standartlar tespit edilir. Tedarik edilen kriter ve standartlar incelenir.
Ürünler kriterlere uygunluk açısından gözden geçirilir. Gerekli ürün iyileştirmeleri yapılır.
Üretim yapılan altyapı uygunluğu gözden geçirilir. Kütahya Atlıgrup Mühendislik ve Danışmanlık Hizmetleri tarafından İhtiyaç duyulan iyileştirmeler yapılır.
Üretim tesisinde fabrika imalat kontrol sistemi (FÜKS) kurulur.
TSE’ye başvurular yapılır.
Denetim hazırlıkları tamamlanır.
İmalata yeterlilik denetimleri gerçekleştirilir.
Ürün numuneleri teste gönderilir.
Üretim tesisi incelemesi ve ürün testlerini takiben TSE Belgesi süreci tamamlanmış olur.
TSEK işlemlerinin tamamlanması; işin prosedürlerine ve firmanın standart gerekliliklerini yerine getirme kapasitesine göre değişmektedir.
Başvuru aşamasından belgelendirme süreci sonuna kadar müşterimizle birlikte süreci yönetiyoruz.

TSE KRİTERE UYGUNLUK BELGESİNİN DEVAMLILIĞI NASIL SAĞLANIR?

Ara kontrol amacıyla TSE tarafından belirlenen aralıklarla üretim yeri incelemesi yapılarak gerekli görülürse üretim yerinden ve/veya piyasadan numune alınarak gerekli görülen muayene ve deneyler yapılır. Bu işlemlerin sonucunda belgelendirme şartlarından sapma yoksa belgenin geçerliliği devam eder.

ATLI GRUP Sürekil Kendisini
  • Yenileyen
  • Geliştiren
Bir Firmadır. İhtiyaçlarınızı Tek Noktadan Çözebilirsiniz...